loading

เครื่องแยกเหล็ก

แม่เหล็กแยกได้โดยทั่วไปวิธีการกู้คืน ต้นทุนต่ำเว้นแต่จำเป็นต้องมีตัวแยกความเข้มสูง แยกความเข้มสูงแม่เหล็กไฟฟ้าแบบวงจรที่เกาส์ 20000 ตัวแยกแม่เหล็กโลกหายากจะแพง และสามารถผลิตสนามแม่เหล็กรอบ ๆ เกาส์ 6000 การแตกของแร่แร่ ใช้แม่เหล็กแยกเครื่องจะค่อนข้างแตกต่างกัน

คุณสมบัติ

  • ความเข้มสูง สวนสูง แม่เหล็กพลังงานสูงธาตุหายาก
  • มีครีบตามสี่เหลี่ยม และกลม chutes
  • มีมุม deflectors ข้างบน และ ระหว่างท่อหนักสารปนเปื้อน
  • ถึงแม่เหล็กในช่องโดยตรง
  • ติดตั้งง่าย และทำความสะอาดแสนง่าย

ขอร้อง

แม่เหล็กแยกส่วนใหญ่จะใช้ในการแยกแร่ดีกับ ferromagnetism แข็งเปียก แยกแม่เหล็กถาวรชนิดเปียกกลองเป็นส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการแยกต่อไปนี้แร่ มีขนาดน้อย กว่า 3 มม. ซึ่ง ใจ magnetite, pyrite แม่เหล็ก การอบแร่ limonite และ เปียก

ข้อมูล

การให้คำปรึกษา (หากคุณมีคำถามใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลหรือทางอินเทอร์เน็ต)